LIVSNÄRA

 

På tisdagar samlas vi och ber för varandra - vår stad - vår värld.
Några tisdagar samlas vi kl. 18.30 i kyrkan och ber -några tisdagar ger vi oss ut på en bönevandring runtom i vår stad. En gång i månaden är det bön i våra hemgrupper.

Vi har flera hemgrupper som samlas i hemmen och delar livet - tron - bönen - bibelläsningen. Här får det livsnära samtalen stor plats. Här får vi dela livet i den lilla gemenskapen. Är du intresserad av att komma med i någon grupp- ta kontakt med vår pastor.

Välkommen med!