Hjo Can Help

SVEAVÄGEN 24 - HJO
 

Second hand

EN MÖTESPLATS FÖR MÄNNISKOR I EN ATMOSFÄR AV MEDMÄNSKLIGHET

Vill du bli volontär?

Verksamheten bygger till största delen på volontärarbete. Volontär kan vem som helst vara som vill verka för föreningens ändamål.

För mer info- se butiken egen hemsida

PMU Vision

PMUs vision är en rättvis och jämlik värld där människors relationer är upprättade, där fred, frihet och demokrati finns för alla och där mänskliga rättigheter respekteras. En värld där ekonomiska resurser är rättvist fördelade, där människor lever i harmoni med naturen och säkrar framtiden för kommande generationer.

Second Hand-butiken "Hjo Can Help" är en egen förening som drivs i samarbete mellan Hjo pingstförsamling  och hjälporganisationen PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete). Verksamhetens överskott går till socialt arbete lokalt, samt till nationellt och internationellt hjälparbete som fördelas via PMU, HjoCanHelp och Hjo Pingstförsamling.