Om oss

 

Kyrka är människor

Vår församling har funnits i 90 år, sedan starten 1927.
Vi är människor i olika åldrar, med olika bakgrund och olika uttryckssätt. Det som förenar oss är vår tro på Jesus Kristus som kommit
med HOPP - LJUS - FRID till vår värld med en KÄRLEK som förvandlar.
 Hit får vi komma som vi är. Vi tror på att mångfalden berikar. Vi tror på en Gud som har en personlig plan för våra liv.

VÅR VISION

VI VILL VÄCKA

Vi vill väcka intresset för kristen tro. Vi vill göra Jesu ord och liv lättillgängligt så att så många som möjligt får chansen att upptäcka det liv Jesus vill ge oss.

VI VILL VÅRDA

För oss är kyrkan en viktig mötesplats där vi får vårda gemenskapen med varandra och andra. Vi strävar efter att odla kärleksfulla, öppna och förtroliga relationer där vi har möjlighet att uppmuntra och vägleda varandra i livets olika situationer.

VI VILL VÄXA

Vi vill att kyrkan ska vara en växtplats. En plats där vi var och en får växa i vår tro och i de gåvor och förmågor som Gud har gett till oss.

VÅR TRO

Vi tror att Gud har skapat varje människa med ett unikt värde. Vi tror att Gud är intresserad av oss var och en. Han är vårt ursprung och vårt mål och han har en personlig plan för våra liv. Han vill vara med oss varje dag och fylla vårt inre med sin ande och kraft.

Vi tror på att Gud själv har kommit till oss och blivit människa i Jesus Kristus för att  genom sitt liv i kärlek, sanning och barmhärtighet visa oss vem Gud är. I mötet med honom får vi uppleva förvandlade liv på djupet. Genom hans död och uppståndelse får vi förlåtelse för våra synder och ett evigt liv.

HISTORIA

VI ÄR EN DEL AV PINGSTRÖRELSEN, EN AV SVERIGES STÖRSTA FRIKYRKORÖRELSER.
SAMFUNDET PINGST ÄR MEDLEM I SVERIGES KRISTNA RÅD.

Pingstkyrkan byggdes år 1926 på Sveavägen 8 och församlingen bildades i januari 1927 under namnet Elimförsamlingen. År 1952 ändrades namnet till Hjo Pingstförsamling.

Bygget på Sveavägen 8 sattes igång redan 1926, året innan Pingstförsamlingen officiellt bildades.

Pingströrelsen i Sverige räknas inte som ett samfund. De lokala församlingarna fattar sina egna beslut. I mars 2003 bildades ett övergripande organ som heter Pingst – fria församlingar i samverkan. Hjo Pingstförsamling ingick i detta samarbete sedan starten. 2004 bildades trossamfundet "Pingst", som de flesta svenska pingstförsamlingar, inklusive Hjo, numera är med i.

Ge en gåva

Vår kyrka bygger inte på några få personer, utan på mångas generositet och engagemang.
Församlingskassan:
Bankgiro: 777-6941
Swish: 123 174 98 37

GDPR

Den 25 maj trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring och Hjo Pingstförsamling värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet.

Denna policy omfattar Hjo Pingstförsamling med dess verksamhetsområden.


Kontaktuppgifter för information eller klagomål är:

Hjo Pingstförsamling, Sveavägen 8, 54492 Hjo eller via epost info@hjo.pingst.se

Kontaktperson är David Olsson, tfn 070-5412856, i frågor om behandling av dina personuppgifter.


Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.


"Artikel 9 d) Användandet utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en förening som har ett religiöst syfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådan förenings medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av föreningens ändamål har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna inte lämnas ut utanför föreningen utan den registrerades samtycke"

HJO PINGSTFÖRSAMLING VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH STRÄVAR EFTER ATT ALLTID SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER PÅ BÄSTA SÄTT.

Hjo Pingstförsamling kommer att behandla personuppgifter

såsom namn och ev adress, som registreras i samband med att du interagerar med oss på olika sätt, t ex genom att vara medlem, att anmäla dig till ett läger eller kurs hos oss. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med den information och de tjänster som du begärt samt för uppföljning.


Om du inte önskar få medlemsutskick från oss

kan du när som helst kontakta oss på e-post info@hjo.pingst.se och begära att vi stoppar utskicken.

Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att ex. i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta. Då är det namn, medlemsdatum, dopdatum och datum då medlemskapet upphört, som arkiveras.

I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, ex. försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlas personuppgifter för att fullgöra avtalet.


Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke

om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas eller blockeras.