Internationellt

Verksamhet
 

Mission

FÖRSAMLINGEN STÖDER:

VILL DU GE EN GÅVA TILL PMU´S ARBETE?

  • IBRA radios arbete på pashtospråket i Afganistan och Pakistan
  • Mikael Bisters arbete som konsult för bibelöversättare i Södra Afrika
  • Miriam Börjesson som IBRA Radios koordinator för Tchad, Niger och Mali. 
  • Vi ger även bidrag till många andra organisationer vid enskilda satsningar som till PMU Interlife

PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, är en biståndsorganisation som framförallt arbetar med utvecklingsprojekt och humanitära insatser utomlands, som bland annat möjliggörs genom olika secondhandbutiker i Sverige. I Hjo hittar du ena av dessa butiker, Hjo can Help,  som vår kyrka samverkar med.

Miljontals människor lever i fattigdom. Som del av en global kyrkorörelse bär vi på en enorm förändringskraft. När vi krokar arm med dig och våra samarbetspartner världen över kan vi tillsammans skapa hopp och varaktig förändring för de mest utsatta.

Plusgiro: 900050-6
Swish: 9000506