På gång

 


GUDSTJÄNST  söndagar 10.30

Välkommen till våra söndagar!
Vissa söndagar samlas vi istället klockan 16.00.
Se programblad

Har du några frågor eller vill samtala med någon?

Vi befinner oss i en tid då vi behöver varandra.
Behöver du någon att be tillsammans med?
Att samtala om livet, ställa frågor eller få förbön?
Hör av dig till oss!

Bön om enhet

Skriven av Sveriges kristna råd

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig som pilgrimer på vägen genom livet.

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss till dig i bön. Gud, sänd enhetens Ande över vår värld och över vårt land. Du har kallat oss till enhet, därför ber vi om fred där konflikter råder och om rättvisa där orättvisa härskar.

Låt oss vara enhetens bärare i en splittrad och polariserad tillvaro. Låt din kärlek till alla människor lysa genom oss och ge oss förstånd att se mångfald som en stärkande rikedom. Hjälp oss att övervinna all osäkerhet för det okända, och med nyfikenhet bygga broar till varandra.

Vi ber om kloka ledare och beslutsfattare som strävar efter det gemensamma bästa och som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning för en enad mänsklighet.

I Jesu namn.
Amen.

Den som bor i den Högstes skydd
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: "Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud, som jag förtröstar på."
Psalm 91